سیاست های انتقال دامنه

روش انتقال دامنه های بین المللی

لیست تمامی دامنه های قابل ارائه همراه با هزینه ثبت دامنه، تمدید دامنه، و انتقال دامنه را در ناحیه کاربری مشاهده نمایید.

لیست قیمت انتقال دامنه ها (به همراه ثبت مجدد)

دامنه1 ساله2 ساله5 سالهتمدیدانتقالقفل مشصخاتخرید هاستسفارش
.com45.000 تومان-255.000 تومان45.000 تومان45.000 تومان-سفارشسفارش دامنه
.net50.000 تومان-250.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان-سفارشسفارش دامنه
.org50.000 تومان-250.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان-سفارشسفارش دامنه
.co115.000 تومان-575.000 تومان115.000 تومان115.000 تومان-سفارشسفارش دامنه
.ir6.000 تومان-15.000 تومان6.000 تومان6.000 تومان-سفارشسفارش دامنه
برای مشاهده لیست بروز همه ی محصولات کلیک کنید - کد تخفیف امروز: GIQV60QRH3لیست محصولات